วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายฝายหินลูกช้าง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนบ้านเขาตาว หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๗-๐๑๕ สายบ้านอ่าวมิน หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแอร์รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน กธ ๖๐๒๔ นศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ป้ายสัญญาณไฟจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหินราว - บ้านในไร่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาซอยบ้านป้านา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)