องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]84
2 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]70
3 แผนการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังจุดที่ดินของบ้านนายสายัณห์ ทองหัตถา บ้านบนควน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 4 ก.ค. 2562 ]46
4 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]88
5 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]90
6 แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2562 ]47
7 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]150
8 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]162
9 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]85
10 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]80
11 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]149
12 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]78
13 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]156
14 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]154
15 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]144