วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( หินคลุก ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณกลางหน่วย 9 - หน่วย 8 หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณปากซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่ในการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
เช่าเครื่องเสียงตลอดการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
จ้างเตรียมสนามแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2566
เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต. เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านช่องดิน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังจุดบ้านหนังแก้ว หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง