วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางหนูพิณ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายนิยม เจือจินดา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมหัวฉีดน้ำลำตรงสวมเร็วแบบอะลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างจ้างถ่ายเอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและฎีกาเบิกจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คระบบสตาร์ทรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๗๖๓ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คตามระยะวงรอบและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๒ - ๑๗๖๓ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) แบบ ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ช่วงภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีลสายบ้านลุงยูร หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยลุงเท่ง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง