องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


กิจกรรมธนาคารขยะหมู่ที่3


ธนาคารขยะชุมชนแห่งแรกของตำบลเขาขาว"อีกหนึ่งการเริ่มต้นดีๆในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามนโยบายจังหวัดสะอาด #งานสาธารณสุข และพี่น้องหมู่ที่ 3

2019-08-26
2019-07-25
2019-03-18
2018-08-10
2018-07-26
2018-07-20
2018-03-29
2018-03-18
2018-02-19
2018-01-08