องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 6 ม.ค. 2563 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 พ.ย. 2562 ]10
3 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2562 ]8
4 ประกาศการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง และลูกจ้างประจำ ปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2562 ]8
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 [ 3 พ.ค. 2562 ]75
6 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 เม.ย. 2562 ]78
7 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มี.ค. 2562 ]93
8 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2562 ]76
9 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มี.ค. 2562 ]81
10 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 มี.ค. 2562 ]79
11 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 27 ก.พ. 2562 ]68
12 ประกาศเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [ 6 ก.พ. 2562 ]73
13 รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) [ 6 ก.พ. 2562 ]91
14 ประกาศเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]71
15 รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 15 ม.ค. 2562 ]89
16 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา อบต.เขาขาวคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 [ 28 ธ.ค. 2561 ]1
17 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 20 ธ.ค. 2561 ]129
18 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 [ 18 ธ.ค. 2561 ]108
19 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 12 ต.ค. 2561 ]123
20 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเินสมรรถนะเพื่อการสรรหาแลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 ก.ย. 2561 ]146
21 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 14 ก.ย. 2561 ]142
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ส.ค. 2561 ]177
23 ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฎัติหน้าที่ราชการ [ 31 ก.ค. 2561 ]170
24 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2561 ]189
25 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.ค. 2561 ]140
26 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและผู้สังเกตการณ์การอบรมพิธีกรทางศาสนาและผู้นำในศาสนพิธี (ประจำปีงบประมาณ 2561) [ 10 ก.ค. 2561 ]188
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 4 มิ.ย. 2561 ]172
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 4 พ.ค. 2561 ]161
29 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 29 มี.ค. 2561 ]245
30 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2561 ]225
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2561 ]224
32 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 2 มี.ค. 2561 ]173
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 5 ก.พ. 2561 ]157
34 ยืนแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]200
35 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) [ 14 ธ.ค. 2560 ]160
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (สขร.) [ 4 ธ.ค. 2560 ]148
37 ประกาศกำหนดการโครงการเวทีประชาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 28 พ.ย. 2560 ]211
38 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ [ 24 พ.ย. 2560 ]189
39 ประกาศเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ของรถส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]168
40 การออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 14 พ.ย. 2560 ]248
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (สขร.) [ 3 พ.ย. 2560 ]165
42 ใบสั่งจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 31 ต.ค. 2560 ]178
43 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 24 ต.ค. 2560 ]178
44 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 24 ต.ค. 2560 ]184
45 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 24 ต.ค. 2560 ]181
46 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 (สขร.) [ 4 ต.ค. 2560 ]170
47 ประกาศการใช้แผนจัดหาพัสดุ (ผด.2)โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 6 ก.ย. 2560 ]164
48 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 (สขร.) [ 4 ก.ย. 2560 ]159
49 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 (สขร.) [ 3 ส.ค. 2560 ]148
50 ขอเชิญการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชนและประชาชนตำบลเขาขาว [ 2 ส.ค. 2560 ]156
 
หน้า 1|2|3