องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 130 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2563 ]29
2 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ส.ค. 2563 ]37
3 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 29 มิ.ย. 2563 ]40
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 มิ.ย. 2563 ]43
5 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 มิ.ย. 2563 ]50
6 ให้พนักงานส่วนตำบลผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 2 มิ.ย. 2563 ]36
7 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 7 พ.ค. 2563 ]67
8 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 เม.ย. 2563 ]34
9 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 17 เม.ย. 2563 ]27
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ [ 17 เม.ย. 2563 ]35
11 รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับดีเด่น [ 10 เม.ย. 2563 ]48
12 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]37
13 านในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]39
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือนตุลาคม-มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]42
15 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่นในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 6 ม.ค. 2563 ]35
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 6 พ.ย. 2562 ]35
17 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2562 ]28
18 ประกาศการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง และลูกจ้างประจำ ปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2562 ]38
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. รอบการประเมินครั้งที่ 2 ปี 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]32
20 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลกเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 [ 31 ก.ค. 2562 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7