องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (ราชกาลที่9) และเพื่อการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นนฟูธรรมชาติ

2019-08-26
2019-07-25
2019-03-18
2018-08-10
2018-07-26
2018-07-20
2018-03-29
2018-03-18
2018-02-19
2018-01-08