องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562


ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องใน  “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2562 โดยกำหนดกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

2019-08-26
2019-07-25
2019-03-18
2018-08-10
2018-07-26
2018-07-20
2018-03-29
2018-03-18
2018-02-19
2018-01-08