องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552

กองช่าง


นายองอาจ  ไหมละเอียด
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
  นายฉลาด ชูเมือง  
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  นายเรวัตร รัตนบุรี นางสาวณัฎฐนิษฐ์ รัตนพันธ์ นายฉัตรนรินทร์  ขวัญเมือง
นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างไฟฟ้า

 
นายสิทธิชัย แก้วป่าระกำ
นางสาวกาญจนา ดีทองอ่อน นายวิทวัส อุ่นศร
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเอกลักษณ์ ทองฉิม นายณัฐพล  ศรีนุนวิเชียร
นายอนันต์ สายแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


  นายสมปอง บัวทอง
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา