องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]25
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2562 ]30
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]32
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]35
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]35
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 4 ธ.ค. 2561 ]26
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]26
8 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]21
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม [ 6 ก.ย. 2561 ]100
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม [ 3 ส.ค. 2561 ]78
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน [ 6 ก.ค. 2561 ]88
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม [ 4 มิ.ย. 2561 ]84
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน [ 4 พ.ค. 2561 ]92
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม [ 4 เม.ย. 2561 ]76
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 5 มี.ค. 2561 ]81
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม [ 5 ก.พ. 2561 ]81
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม [ 4 ม.ค. 2561 ]87
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม [ 3 พ.ย. 2560 ]87
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556 [ 3 ต.ค. 2556 ]129
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 4 ก.ย. 2556 ]146
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 13 ส.ค. 2556 ]135
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม [ 6 มิ.ย. 2556 ]151
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2556 [ 7 พ.ค. 2556 ]134
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 23 เม.ย. 2556 ]146
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 7 ม.ค. 2556 ]152
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]124
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 5 พ.ย. 2555 ]132
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2555 [ 7 ก.ย. 2555 ]148
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [ 6 ส.ค. 2555 ]182
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2555 [ 5 ก.ค. 2555 ]150
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2555 [ 5 มิ.ย. 2555 ]135
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2555 [ 2 พ.ค. 2555 ]132
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2555 [ 5 เม.ย. 2555 ]125
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2555 [ 6 ก.พ. 2555 ]157
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2554 [ 24 ม.ค. 2555 ]127
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 [ 8 ธ.ค. 2554 ]125
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]139
38 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2554 [ 9 ส.ค. 2554 ]132
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2554 [ 8 ก.ค. 2554 ]133
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2554 [ 24 พ.ค. 2554 ]168
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2554 [ 20 เม.ย. 2554 ]124
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 [ 11 มี.ค. 2554 ]144
43 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2554 [ 7 ก.พ. 2554 ]137
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2553 [ 17 ม.ค. 2554 ]128
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2553 [ 24 พ.ย. 2553 ]139
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2553 [ 23 พ.ย. 2553 ]123
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2553 [ 23 พ.ย. 2553 ]115