องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 824 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาซอยบ้านป้านา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2563 ]112
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๗-๐๑๕ สายบ้านอ่าวมิน หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2563 ]138
3 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]106
4 ารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.06) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและปิดภาคเรียนที่1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]108
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 27 ก.พ. 2562 ]176
6 ตาราง ปปช.07 โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 [ 5 ต.ค. 2561 ]391
7 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ (ตารางปปช.01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางเเก้ว หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2561 ]244
8 ตารางปปช.07 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนเเละปิดภาคเรียนที่ 1/2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]263
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 28 มิ.ย. 2561 ]196
10 บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]358
11 บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]300
12 บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]276
13 ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]322
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุม หมู่ที่ 8 [ 11 มิ.ย. 2561 ]186
15 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 7 มิ.ย. 2561 ]187
16 บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]314
17 บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]229
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.07) อาหารเสริม (นม) โรงเรียน แบบพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 10 พ.ค. 2561 ]197
19 ขอนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]303
20 ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]255
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42