องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานผลการแต่งตั้งกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 13 มิ.ย. 2562 ]30
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 มิ.ย. 2562 ]28
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 13 พ.ค. 2562 ]28
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 พ.ค. 2562 ]34
5 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตต์จำนงค์ - บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 29 มี.ค. 2562 ]34
6 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์ บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2562 ]24
7 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 25 ก.พ. 2562 ]28
8 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 25 ก.พ. 2562 ]28
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 8 ก.พ. 2562 ]55
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 8 ก.พ. 2562 ]58
11 คำสั่งแต่งตั้่งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านไสส้าน [ 8 ก.พ. 2562 ]59
12 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 16 ม.ค. 2562 ]19
13 รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 16 ม.ค. 2562 ]27
14 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังจุดบ้านนายประทวน ทองแท้ หมู่ที่ 4 หน่วยศรีนคร (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2562 ]30
15 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2561 ]25
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]73
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]66
18 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 1 พ.ย. 2561 ]18
19 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงาน จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]99
20 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]94
21 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประโยชน์ ชำนาญขาว พร้อมหอถัง หมู่ที่ 11 (e-bidding) [ 16 ต.ค. 2561 ]16
22 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 [ 3 ต.ค. 2561 ]114
23 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 [ 3 ต.ค. 2561 ]98
24 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]29
25 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 29 ส.ค. 2561 ]87
26 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางวิลาศ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 [ 29 ส.ค. 2561 ]84
27 รายงานขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 24 ก.ค. 2561 ]4
28 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายปรีดา - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 23 ก.ค. 2561 ]105
29 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]134
30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]149
31 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]168
32 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่8 [ 8 มิ.ย. 2561 ]88
33 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว – บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 21 พ.ค. 2561 ]139
34 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]158
35 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2561 ]143
36 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 7 มี.ค. 2561 ]95
37 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน นาคพันธ์ หมู่ที่ 3 [ 20 ก.พ. 2561 ]88
38 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่1 [ 14 ก.พ. 2561 ]105
39 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 12 ก.พ. 2561 ]88