องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานผลการแต่งตั้งกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]67
2 ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 21 มิ.ย. 2562 ]65
3 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]60
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 พ.ค. 2562 ]103
5 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตต์จำนงค์ - บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 29 มี.ค. 2562 ]99
6 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์ บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2562 ]87
7 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 25 ก.พ. 2562 ]89
8 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 25 ก.พ. 2562 ]92
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 8 ก.พ. 2562 ]125
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 8 ก.พ. 2562 ]120
11 คำสั่งแต่งตั้่งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านไสส้าน [ 8 ก.พ. 2562 ]128
12 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 16 ม.ค. 2562 ]83
13 รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 16 ม.ค. 2562 ]90
14 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสามแยกซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2562 ]82
15 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังจุดบ้านนายประทวน ทองแท้ หมู่ที่ 4 หน่วยศรีนคร (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2562 ]88
16 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2561 ]95
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]133
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]130
19 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]64
20 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 1 พ.ย. 2561 ]84
 
หน้า 1|2|3