องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานผลการแต่งตั้งกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]22
2 ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 21 มิ.ย. 2562 ]23
3 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]21
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 พ.ค. 2562 ]54
5 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตต์จำนงค์ - บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 29 มี.ค. 2562 ]53
6 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์ บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2562 ]42
7 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 25 ก.พ. 2562 ]44
8 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 25 ก.พ. 2562 ]48
9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 8 ก.พ. 2562 ]74
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 8 ก.พ. 2562 ]76
11 คำสั่งแต่งตั้่งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านไสส้าน [ 8 ก.พ. 2562 ]78
12 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 16 ม.ค. 2562 ]38
13 รายงานผลการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 16 ม.ค. 2562 ]48
14 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสามแยกซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2562 ]40
15 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังจุดบ้านนายประทวน ทองแท้ หมู่ที่ 4 หน่วยศรีนคร (e-bidding) [ 10 ม.ค. 2562 ]47
16 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 19 ธ.ค. 2561 ]47
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]89
18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2561 ]85
19 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 พ.ย. 2561 ]23
20 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 1 พ.ย. 2561 ]38
 
หน้า 1|2|3