องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานผลกำหนดขอบเขตของงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 17 มิ.ย. 2562 ]82
2 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 17 มิ.ย. 2562 ]85
3 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงาน และราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 13 พ.ค. 2562 ]98
4 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 พ.ค. 2562 ]100
5 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์ บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2562 ]84
6 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 21 มี.ค. 2562 ]96
7 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 5 มี.ค. 2562 ]85
8 รายงานผลการกำหนดขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 15 ก.พ. 2562 ]136
9 รายงานผลการกำหนดขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 15 ก.พ. 2562 ]128
10 รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านไสส้าน [ 15 ก.พ. 2562 ]132
11 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสามแยกซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2562 ]86
12 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2562 ]87
13 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2562 ]92
14 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังจุดบ้านนายประทวน ทองแท้ หมู่ที่ 4 หน่วยศรีนคร (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2562 ]92
15 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 21 ม.ค. 2562 ]83
16 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 25 ธ.ค. 2561 ]93
17 รายงานขอบเขตและรายละเอียดของงาน โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 23 พ.ย. 2561 ]152
18 รายงานขอบเขตและรายละเอียดของงาน โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]140
19 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 5 พ.ย. 2561 ]92
20 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประโยชน์ ชำนาญขาว พร้อมหอถัง หมู่ที่ 11 (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2561 ]91
 
หน้า 1|2