องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานผลกำหนดขอบเขตของงาน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]13
2 รายงานผลการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 17 มิ.ย. 2562 ]13
3 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 17 มิ.ย. 2562 ]22
4 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงาน และราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 13 พ.ค. 2562 ]39
5 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 พ.ค. 2562 ]39
6 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตจำนง – บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 10 เม.ย. 2562 ]29
7 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์ บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2562 ]25
8 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 21 มี.ค. 2562 ]36
9 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 5 มี.ค. 2562 ]27
10 รายงานผลการกำหนดขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 15 ก.พ. 2562 ]76
11 รายงานผลการกำหนดขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 15 ก.พ. 2562 ]67
12 รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านไสส้าน [ 15 ก.พ. 2562 ]74
13 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสามแยกซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2562 ]25
14 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2562 ]27
15 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2562 ]30
16 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังจุดบ้านนายประทวน ทองแท้ หมู่ที่ 4 หน่วยศรีนคร (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2562 ]29
17 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 21 ม.ค. 2562 ]25
18 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 25 ธ.ค. 2561 ]36
19 รายงานขอบเขตและรายละเอียดของงาน โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 23 พ.ย. 2561 ]101
20 รายงานขอบเขตและรายละเอียดของงาน โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2561 ]76
21 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 5 พ.ย. 2561 ]30
22 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประโยชน์ ชำนาญขาว พร้อมหอถัง หมู่ที่ 11 (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2561 ]25
23 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา จุดบ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 (e-bidding) [ 1 พ.ย. 2561 ]28
24 รายงานขอบเขตและรายละเอียดของงาน โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2561 ]92
25 รายงานขอบเขตและรายละเอียดของงาน โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 [ 5 ต.ค. 2561 ]116
26 รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]21
27 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายปรีดา - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 13 ก.ย. 2561 ]78
28 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 12 ก.ย. 2561 ]93
29 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางวิลาศ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 [ 12 ก.ย. 2561 ]93
30 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่5 [ 22 ส.ค. 2561 ]88
31 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยช้างตาย หมู่ที่6 [ 22 ส.ค. 2561 ]96
32 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2561 ]79
33 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 28 มิ.ย. 2561 ]96
34 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่8 [ 12 มิ.ย. 2561 ]93
35 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2561 ]85
36 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 15 มี.ค. 2561 ]92
37 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน หมู่ที่3 [ 22 ก.พ. 2561 ]96
38 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 19 ก.พ. 2561 ]81
39 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 13 ก.พ. 2561 ]89