องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานขอซื้อ-ขอจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานขอซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ช่วงภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]4
2 รายงานขอจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 17 มิ.ย. 2562 ]18
3 รายงานขอจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 17 มิ.ย. 2562 ]19
4 รายงานขอจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 พ.ค. 2562 ]34
5 รายงานขอจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตจำนง – บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 10 เม.ย. 2562 ]33
6 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 22 มี.ค. 2562 ]19
7 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 5 มี.ค. 2562 ]32
8 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสามแยกซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2562 ]28
9 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังจุดบ้านนายประทวน ทองแท้ หมู่ที่ 4 หน่วยศรีนคร (e-bidding) [ 21 ก.พ. 2562 ]17
10 รายงานขอซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 20 ก.พ. 2562 ]66
11 รายงานขอซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 20 ก.พ. 2562 ]64
12 รายงานขอซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านไสส้าน [ 20 ก.พ. 2562 ]64
13 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 11 ก.พ. 2562 ]20
14 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 5 ก.พ. 2562 ]16
15 รายงานขอจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 26 พ.ย. 2561 ]74
16 รายงานขอจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับไสส้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ย. 2561 ]67
17 รายงานขอจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประโยชน์ ชำนาญขาว พร้อมหอถัง หมู่ที่ 11 (e-bidding) [ 23 พ.ย. 2561 ]26
18 รายงานขอจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา จุดบ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 (e-bidding) [ 19 พ.ย. 2561 ]15
19 รายงานขอจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 12 พ.ย. 2561 ]33
20 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]93
21 รายงานขอจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ต.ค. 2561 ]102
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม [ 4 ต.ค. 2561 ]106
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน [ 4 ต.ค. 2561 ]107
24 รายงานขอจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]24
25 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]25
26 รายงานขอจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 18 ก.ย. 2561 ]91
27 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายปรีดา - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 14 ก.ย. 2561 ]92
28 รายงานขอจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางวิลาศ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 [ 14 ก.ย. 2561 ]102
29 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]157
30 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 6 ส.ค. 2561 ]100
31 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม [ 3 ส.ค. 2561 ]90
32 รายงานขอซื้อขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 2 ก.ค. 2561 ]140
33 รายงานขอซื้อขอจ้าง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนเเละปิดภาคเรียนที่ 1/2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]147
34 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]163
35 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]147
36 รายงานขออนุมัติจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว – บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2561 ]131
37 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 8 มิ.ย. 2561 ]97
38 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]148
39 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]142
40 รายงานขอซื้อขอจ้าง จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2561 ]152
41 รายงานขออนุมัติจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู - ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ื 2 [ 19 มี.ค. 2561 ]172
42 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 19 มี.ค. 2561 ]90
43 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน หมู่ที่3 [ 26 ก.พ. 2561 ]84
44 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2561 ]94
45 รายงานขอจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 15 ก.พ. 2561 ]94