องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานผลการพิจารณา จัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 28 พ.ย. 2562 ]4
2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 มิ.ย. 2562 ]4
3 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 14 พ.ค. 2562 ]40
4 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 14 พ.ค. 2562 ]29
5 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตจำนง – บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 10 เม.ย. 2562 ]18
6 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์ บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 2 เม.ย. 2562 ]22
7 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 25 มี.ค. 2562 ]25
8 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังจุดบ้านนายประทวน ทองแท้ หมู่ที่ 4 หน่วยศรีนคร (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2562 ]24
9 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 6 มี.ค. 2562 ]23
10 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 22 ก.พ. 2562 ]70
11 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 22 ก.พ. 2562 ]58
12 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 12 ก.พ. 2562 ]20
13 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 6 ก.พ. 2562 ]31
14 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 10 ม.ค. 2562 ]23
15 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประโยชน์ ชำนาญขาว พร้อมหอถัง หมู่ที่ 11 (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2561 ]20
16 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา จุดบ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 (e-bidding) [ 12 ธ.ค. 2561 ]23
17 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]4
18 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 28 พ.ย. 2561 ]74
19 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับไสส้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]64
20 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 12 พ.ย. 2561 ]22
21 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]4
22 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่้งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2561 ]80
23 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2561 ]73
24 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 [ 26 ต.ค. 2561 ]80
25 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]24
26 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 19 ก.ย. 2561 ]83
27 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางวิลาศ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 [ 19 ก.ย. 2561 ]87
28 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายปรีดา - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ย. 2561 ]95
29 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่5 [ 27 ส.ค. 2561 ]84
30 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยช้างตาย หมู่ที่6 [ 27 ส.ค. 2561 ]81
31 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู๋ที่ 12 [ 3 ก.ค. 2561 ]121
32 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนเเละปิดภาคเรียนที่ 1/2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]137
33 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2561 ]191
34 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2561 ]148
35 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่8 [ 14 มิ.ย. 2561 ]81
36 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว – บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 11 มิ.ย. 2561 ]124
37 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 11 มิ.ย. 2561 ]97
38 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]187
39 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]143
40 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2561 ]142
41 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ จัดซื่้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน แบบพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]128
42 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู - ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ื 2 [ 19 มี.ค. 2561 ]165
43 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 19 มี.ค. 2561 ]84
44 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 20 ก.พ. 2561 ]90
45 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 15 ก.พ. 2561 ]81