องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สัญญา ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 21 มิ.ย. 2562 ]21
2 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 21 มิ.ย. 2562 ]22
3 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 15 พ.ค. 2562 ]40
4 สัญญาจ้างทำของ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 15 พ.ค. 2562 ]39
5 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสามแยกซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2562 ]25
6 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังจุดบ้านนายประทวน ทองแท้ หมู่ที่ 4 หน่วยศรีนคร (e-bidding) [ 25 เม.ย. 2562 ]27
7 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตจำนง – บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 17 เม.ย. 2562 ]36
8 สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 26 มี.ค. 2562 ]26
9 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 7 มี.ค. 2562 ]18
10 ใบสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 27 ก.พ. 2562 ]60
11 ใบสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 27 ก.พ. 2562 ]54
12 ใบสั่งซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านไสส้าน [ 27 ก.พ. 2562 ]69
13 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 14 ก.พ. 2562 ]32
14 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 8 ก.พ. 2562 ]16
15 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 14 ม.ค. 2562 ]25
16 สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]74
17 สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 14 พ.ย. 2561 ]24
18 สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]85
19 สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2561 ]95
20 สัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ต.ค. 2561 ]85
21 สัญญาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]28
22 สัญญาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 21 ก.ย. 2561 ]97
23 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายปรีดา - บ้านนายสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 19 ก.ย. 2561 ]101
24 สัญญาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางวิลาศ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 [ 19 ก.ย. 2561 ]90
25 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยช้างตาย หมู่ที่6 [ 29 ส.ค. 2561 ]86
26 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่5 [ 28 ส.ค. 2561 ]108
27 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 8 ส.ค. 2561 ]144
28 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 8 ส.ค. 2561 ]92
29 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 5 ก.ค. 2561 ]122
30 สัญญาจ้าง จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]210
31 สัญญาจ้าง จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]177
32 สัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน ที่1/2561 [ 29 มิ.ย. 2561 ]95
33 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่8 [ 15 มิ.ย. 2561 ]97
34 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว – บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 12 มิ.ย. 2561 ]136
35 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 12 มิ.ย. 2561 ]87
36 สัญญาจ้าง การจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]245
37 สัญญาจ้าง จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]188
38 สัญญาจ้าง จัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2561 ]171
39 สัญญาซื้อขาย อาหารเสริม (นม) โรงเรียน แบบพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]135
40 สัญญาจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายประสิทธิ์ พูลชู - ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่ื 2 [ 27 มี.ค. 2561 ]180
41 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 27 มี.ค. 2561 ]88
42 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 57-005 สายซอยบ้านนายปรีชา – แยกซอยเขื่อน หมู่ที่ 7 บ้านเขาตาว ตำบลเขาขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2561 ]154
43 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 21 ก.พ. 2561 ]91
44 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 16 ก.พ. 2561 ]91