องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 3 พ.ค. 2562 ]65
2 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 3 พ.ค. 2562 ]46
3 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 3 พ.ค. 2562 ]38
4 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประโยชน์ ชำนาญขาว พร้อมหอถัง หมู่ที่ 11 (e-bidding) [ 2 พ.ค. 2562 ]51
5 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 2 พ.ค. 2562 ]54
6 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]54
7 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]50
8 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]54
9 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 21 ก.พ. 2562 ]50
10 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]55
11 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]55
12 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]46
13 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]53
14 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่8 [ 21 ส.ค. 2561 ]105
15 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 20 ส.ค. 2561 ]108
16 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]124
17 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน หมู่ที่3 [ 4 เม.ย. 2561 ]116
18 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 3 เม.ย. 2561 ]111
19 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 3 เม.ย. 2561 ]104