องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จัหวัดนครศรีธรรมราช:www.khaokhaow.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานการตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 3 พ.ค. 5562 ]35
2 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 3 พ.ค. 2562 ]37
3 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านลุงสวัสดิ์ หมู่ที่ 2 [ 3 พ.ค. 2562 ]19
4 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายประโยชน์ ชำนาญขาว พร้อมหอถัง หมู่ที่ 11 (e-bidding) [ 2 พ.ค. 2562 ]25
5 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบประปา จุดบ้านนายสมใจ หมู่ที่ 3 (e-bidding) [ 2 พ.ค. 2562 ]43
6 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 2 พ.ค. 2562 ]38
7 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]40
8 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]36
9 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]40
10 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างหอถังประปาพร้อมท่อจ่ายน้ำจุดบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 21 ก.พ. 2562 ]29
11 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]41
12 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]42
13 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปาจุดบ้านนายศรี ชูกลิ่น หมู่ที่ 11 [ 26 ธ.ค. 2561 ]34
14 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]29
15 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]40
16 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 3 ต.ค. 2561 ]103
17 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนางวิลาศ โยธาทิพย์ หมู่ที่ 7 [ 2 ต.ค. 2561 ]84
18 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]31
19 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่8 [ 21 ส.ค. 2561 ]88
20 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 20 ส.ค. 2561 ]95
21 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 [ 20 ส.ค. 2561 ]93
22 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายข้างวัดนิคมคีรี - บ้านนายเฟื่อง เมืองมีศรี หมู่ที่ 1 [ 4 เม.ย. 2561 ]103
23 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายบุญเรือน หมู่ที่3 [ 4 เม.ย. 2561 ]104
24 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายวิริยะ ไชยจิตต์ หมู่ที่ 2 [ 3 เม.ย. 2561 ]100
25 รายงานผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ชูพูล -ถึงบ้านนายประทิพย์ หนูแก้ว หมู่ที่2 [ 3 เม.ย. 2561 ]83