องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]7
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]7
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]9
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 [ 6 ก.พ. 2563 ]7
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 [ 29 ต.ค. 2562 ]9
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 [ 29 ส.ค. 2562 ]7
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 [ 20 ส.ค. 2562 ]8
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]7
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]7
10 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]11
11 รายงานการประชุมฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]11