องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]44
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]47
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2562 ]71
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 7 ม.ค. 2562 ]76
5 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2561 ]70
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]73
7 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 พ.ย. 2561 ]69
8 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]70
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ย. 2561 ]70