องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2562 ]30
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 7 ม.ค. 2562 ]30
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2561 ]30
4 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]29
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 พ.ย. 2561 ]32
6 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]27
7 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ย. 2561 ]28