องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3  พ.ศ. ๒๕๖1  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว จัดทำขึ้นโดยเป็นไปตาม คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน    เอกสารประกอบ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว