องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 


จัดกิจกรรม


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน อบต.เขาขาวร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 99 ต้น บริเวณที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลเขาขาว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพรชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
2024-06-14
2024-05-24
2024-04-30
2024-04-02
2024-02-21
2023-12-22
2023-12-12
2023-08-25
2023-07-26
2023-03-18