องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 พ.ย. 2565 ]235
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.เขาขาว ประจำปี พ.ศ.2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]232
3 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 17 พ.ย. 2565 ]231
4 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามหมวด 5 แห่งประราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2565 ]232
5 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 8 พ.ย. 2565 ]231
6 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ย. 2565 ]232
7 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ต.ค. 2565 ]231
8 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ต.ค. 2565 ]231
9 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 21 ต.ค. 2565 ]231
10 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2565 ]231
11 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 10 ต.ค. 2565 ]232
12 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2565 ]232
13 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]231
14 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 26 ก.ย. 2565 ]231
15 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 23 ก.ย. 2565 ]231
16 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 22 ก.ย. 2565 ]231
17 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 8 ก.ย. 2565 ]231
18 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2565 ]231
19 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 30 ส.ค. 2565 ]231
20 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ [ 26 ส.ค. 2565 ]231
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13