องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 184 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 8 ต.ค. 2564 ]55
2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]29
3 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 6 ต.ค. 2564 ]25
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 6 ต.ค. 2564 ]20
5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 16 มิ.ย. 2564 ]44
6 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 มิ.ย. 2564 ]64
7 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]73
8 รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ผู้ได้รับผลการประเมินการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ระดับดีเด่น [ 9 เม.ย. 2564 ]79
9 ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) [ 7 เม.ย. 2564 ]68
10 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร บุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 มี.ค. 2564 ]87
11 ขอความร่วมมือให้ประชาชนผู้ใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย [ 23 มี.ค. 2564 ]67
12 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 19 มี.ค. 2564 ]84
13 รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว [ 11 มี.ค. 2564 ]70
14 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 มี.ค. 2564 ]102
15 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 [ 19 ต.ค. 2563 ]28
16 ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]96
17 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]100
18 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 14 ต.ค. 2563 ]75
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ [ 9 ต.ค. 2563 ]89
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 ต.ค. 2563 ]87
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10