องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ มหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5

    รายละเอียดข่าว

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชาสัมพันธ์โครงการ มหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5    เอกสารประกอบ โครงการ มหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว