องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
 

 


  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 1 อปท.1 สวนสมุนไพร
   

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 1 อปท.1 สวนสมุนไพร

  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 24 พค 2567
   

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 24  พค 67

  โครงการจิตอาสา กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา
   

ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

  MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1...
   

MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ เมื่อวันท...

 

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020