องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(ประเภทวิชาการและทั่วไป) [ 28 ส.ค. 2563 ]90
2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ(สายงานบริหาร และอำนวยการทอ้งถิ่น) [ 28 ส.ค. 2563 ]83
3 มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ผู้บริหาร [ 28 ส.ค. 2563 ]79
4 เลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล [ 28 ส.ค. 2563 ]76
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ [ 28 ส.ค. 2563 ]69
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]121
7 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]125
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]130
9 รายงายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561 [ 31 พ.ค. 2562 ]62
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]108