องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

ที่ทำการ อบต.

 
 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 
เลขที่ 109 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
 
โทร สำนักงานปลัด 075-355996
โทร 075-757568
โทรสาร 075757640
 
E - Mail : admin@khaokhaow.go.th
 
Web Site : WWW.KHAOKHAOW.GO.TH
 
แผนที่ อบต.