องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ [ 12 ม.ค. 2565 ]278
2 ยกเลิกและแต่งตั้งคำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]277
3 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาและวัฒรธรรม [ 5 พ.ค. 2564 ]268
4 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 6 พ.ย. 2563 ]276
5 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 12 ต.ค. 2563 ]288
6 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด [ 23 ก.ค. 2563 ]292
7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 24 ก.ย. 2561 ]279
8 คู่มือปฏิบัติราชการ (งานควบคุมอาคาร) กองช่าง [ 3 ก.ย. 2561 ]285
9 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 20 ส.ค. 2561 ]354