องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณ [ 12 ม.ค. 2565 ]231
2 ยกเลิกและแต่งตั้งคำสั่งการมอบหมายงานหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 9 ก.ค. 2564 ]231
3 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาและวัฒรธรรม [ 5 พ.ค. 2564 ]231
4 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 6 พ.ย. 2563 ]230
5 การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 12 ต.ค. 2563 ]231
6 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักงานปลัด [ 23 ก.ค. 2563 ]231
7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 24 ก.ย. 2561 ]231
8 คู่มือปฏิบัติราชการ (งานควบคุมอาคาร) กองช่าง [ 3 ก.ย. 2561 ]231
9 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว [ 20 ส.ค. 2561 ]231