องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]7
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]42
3 ประกาศให้ใชแผนป้องกันการทุจริต 5 ปี (2566-25670) [ 8 มี.ค. 2566 ]27
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) [ 8 มี.ค. 2566 ]32
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]279
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]279
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]275
8 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]280
9 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2560 ]326
10 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561-2564 [ 23 พ.ย. 2560 ]322