องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการตรวจรับพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พันธ์เสงี่ยม ม.3 [ 1 ต.ค. 2564 ]868
2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนายประคอง สมศักดิ์ ม.1 [ 23 ส.ค. 2564 ]442
3 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านบุญฤทธิ์ เคี่ยมขาว - บ้านนายวุฒิชัย เหมทานนท์ หมู่ที่ 12 - 5 [ 5 ส.ค. 2564 ]1329
4 โครงการติดตั้งกรองน้ำจุดบ้านนายสมศรี สุวะโจ ม.12 [ 13 ก.ค. 2564 ]297
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพชีล สายซอยบ้านลุงเท่ง-ในที่นา ม.12 [ 30 มิ.ย. 2564 ]337
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านนายทวี สังข์แก้ว บ้านนางเหิม ม.4 [ 29 มิ.ย. 2564 ]300
7 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายป้อม อปพร. - ข้างเขื่อนหมู่ที่ 10 [ 15 มิ.ย. 2564 ]657
8 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายบุญรอด เดชเชียร ม.12 [ 15 มิ.ย. 2564 ]295
9 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดินบ้านนางสมศรี ปรีดาศักดิ์ หมู่ที่ 6 [ 17 พ.ค. 2564 ]613
10 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์หมู่ที่ 2 [ 25 เม.ย. 2564 ]475
11 โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา จุดบ้านนายวิลาศ โยธาทิพย์ ม.7 [ 7 เม.ย. 2564 ]291
12 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสว รัตนพันธ์ หมู่ที่ 1 [ 5 เม.ย. 2564 ]664
13 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 26 มี.ค. 2564 ]371
14 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมแซมท่อระบ่ายน้ำสายพรุนา หมู่ที่ 8 [ 17 มี.ค. 2564 ]455
15 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าประปาหมู่บ้าน จุดทุ่งค้อ หมู่ที่ 7 [ 16 มี.ค. 2564 ]465
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการซ่อมแซมท่อระบ่ายน้ำสายพรุนา หมู่ที่ 8 [ 10 มี.ค. 2564 ]292
17 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายวัดพันธาราม - สี่แยกบ้านผู้ช่วยน้อย หมู่ที่ 11 [ 9 มี.ค. 2564 ]476
18 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 9 มี.ค. 2564 ]349
19 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา – แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 9 มี.ค. 2564 ]360
20 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนสายแพรกแดง – บ้านนายบรรยาย ทองเหลือ หมู่ที่ 6 [ 2 มี.ค. 2564 ]452
 
หน้า 1|2|3