องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการดำเนินการเรื่องราวเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]231
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]232
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]231
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 4 ก.ค. 2565 ]231
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]231
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]232
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]231
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 8 มี.ค. 2565 ]232
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]231
10 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]231
11 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]231
12 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]232
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]231
14 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]231
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]231
16 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]231
17 สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]231