องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานการดำเนินการเรื่องราวเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]8
2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]11
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
4 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]16
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]12
6 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 1 พ.ย. 2566 ]11
7 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]22
8 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]27
9 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]25
10 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]23
11 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]24
12 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 2 พ.ค. 2566 ]35
13 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]38
14 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]39
15 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]34
16 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]34
17 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]35
18 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]35
19 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]273
20 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]277
 
หน้า 1|2