องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 เม.ย. 2567 ]20
2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 24 ม.ค. 2567 ]4
3 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]57
4 มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]285
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2564 [ 25 ม.ค. 2565 ]286
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]274
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]282
8 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]276
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]285
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2562 ]281
11 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 7 ม.ค. 2562 ]284
12 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2561 ]276
13 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]278
14 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 พ.ย. 2561 ]279
15 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]278
16 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ย. 2561 ]274