องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]36
2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]38
3 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2563 [ 30 ม.ค. 2563 ]89
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]82
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 7 ม.ค. 2562 ]107
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 7 ม.ค. 2562 ]111
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม [ 28 ธ.ค. 2561 ]104
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]110
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 พ.ย. 2561 ]103
10 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]106
11 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ย. 2561 ]106