องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]6
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน พ.ศ. 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]26
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2566 [ 11 เม.ย. 2566 ]31
4 สรุปผลแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]42
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 12 เดือน ปี พ.ศ.2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
6 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]348
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2564 ]299
8 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]300
9 รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]274
10 รายงานสรุปผลการจัดทำโครงการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ พ.ศ.2562 (30 ตุลาคม - 31มีนาคม) [ 29 มี.ค. 2562 ]299
11 รายงานสรุปผลการจัดทำโครงการตามแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]311
12 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]272