องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว