องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานผลกำหนดขอบเขตของงาน
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) สายบ้านเล็ก - ห้วยหวายแดง หมู่ที่ 8 [ 7 เม.ย. 2564 ]34
2 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบ่ายน้ำสายพรุนา หมู่ที่ 8 [ 10 มี.ค. 2564 ]38
3 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายวัดพันธาราม - สี่แยกบ้านผู้ช่วยน้อย หมู่ที่ 11 [ 19 ม.ค. 2564 ]42
4 รายงานผลการกำหนดขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 พ.ย. 2563 ]33
5 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านช่องเหรียง หมู่ที่ 10 [ 21 ส.ค. 2563 ]39
6 รายงานผลคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]49
7 รายงานผลการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 17 มิ.ย. 2562 ]122
8 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 17 มิ.ย. 2562 ]126
9 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงาน และราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 13 พ.ค. 2562 ]138
10 รายงานขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 พ.ค. 2562 ]139
11 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตจำนง – บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 10 เม.ย. 2562 ]62
12 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์ บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2562 ]123
13 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจุดสามแยกมาบชิง หมู่ที่ 1 [ 21 มี.ค. 2562 ]139
14 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 5 มี.ค. 2562 ]122
15 รายงานผลการกำหนดขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 [ 15 ก.พ. 2562 ]177
16 รายงานผลการกำหนดขอบเขตรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านทับนายเหลียว [ 15 ก.พ. 2562 ]171
17 รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ศพด.บ้านไสส้าน [ 15 ก.พ. 2562 ]171
18 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณสามแยกซอยลุงเท่ง หมู่ที่ 12 (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2562 ]123
19 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2562 ]125
20 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางวิภู พรหมรักษา หมู่ที่ 3 [ 21 ม.ค. 2562 ]133
 
หน้า 1|2|3