องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565 (รอบ 6 เดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]231
2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ  2564 ครั้งที่ 1/2564 (รอบ 6 เดือน) [ 6 เม.ย. 2564 ]231
3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]231
4 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]231
5 รายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่2/ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]231
6 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]231
7 รายงานการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2560 ]231