องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
การติดตามและประเมินผลแผน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ  2564 ครั้งที่ 1/2564 (รอบ 6 เดือน) [ 6 เม.ย. 2564 ]39
2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]45
3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]109
4 รายงาน ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่2/ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]72
5 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]218
6 รายงานการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 24 พ.ย. 2560 ]245