องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]250
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) [ 1 มิ.ย. 2564 ]247
3 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ) (ครั้งที่ 1) [ 1 มี.ค. 2564 ]236
4 โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]235
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]237
6 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 9 [ 1 มิ.ย. 2563 ]235
7 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 8 [ 3 ธ.ค. 2561 ]237
8 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 7 [ 6 พ.ย. 2561 ]235
9 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 6 [ 2 ก.ค. 2561 ]238
10 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 5 [ 7 มิ.ย. 2561 ]251
11 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ) (ครั้งที่ 4) [ 2 พ.ค. 2561 ]246
12 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง3ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-253) ครั้งที่3 [ 12 มี.ค. 2561 ]237
13 กรอบอัตรากำลังสามปี 2561-2563 [ 2 ต.ค. 2560 ]235
14 แผนอัตรากำลัง ปี 2558- 2560 [ 10 มิ.ย. 2559 ]237