องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]18
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]16
3 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.เขาขาว [ 29 ก.ย. 2566 ]15
4 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ครั้งที่7 [ 6 ก.ค. 2566 ]23
5 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ครั้งที่6 [ 1 มี.ค. 2566 ]38
6 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 2 ก.พ. 2566 ]30
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 5) [ 2 ก.พ. 2566 ]27
8 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 4) [ 2 ก.พ. 2566 ]23
9 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.เขาขาว [ 2 ก.พ. 2566 ]27
10 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]289
11 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) [ 1 มิ.ย. 2564 ]324
12 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ) (ครั้งที่ 1) [ 1 มี.ค. 2564 ]266
13 โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]260
14 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]271
15 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 9 [ 1 มิ.ย. 2563 ]264
16 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 8 [ 3 ธ.ค. 2561 ]271
17 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 7 [ 6 พ.ย. 2561 ]260
18 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 6 [ 2 ก.ค. 2561 ]266
19 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 5 [ 7 มิ.ย. 2561 ]284
20 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ) (ครั้งที่ 4) [ 2 พ.ค. 2561 ]282
 
หน้า 1|2