องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) (ครั้งที่ 2) [ 23 พ.ค. 2567 ]0
2 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) (ครั้งที่ 1) [ 5 มี.ค. 2567 ]20
3 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 [ 5 ต.ค. 2566 ]32
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]33
5 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต.เขาขาว [ 29 ก.ย. 2566 ]30
6 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ครั้งที่7 [ 6 ก.ค. 2566 ]39
7 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ครั้งที่6 [ 1 มี.ค. 2566 ]51
8 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ [ 2 ก.พ. 2566 ]41
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 5) [ 2 ก.พ. 2566 ]40
10 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 4) [ 2 ก.พ. 2566 ]36
11 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.เขาขาว [ 2 ก.พ. 2566 ]41
12 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]305
13 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) [ 1 มิ.ย. 2564 ]364
14 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ) (ครั้งที่ 1) [ 1 มี.ค. 2564 ]281
15 โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]272
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 [ 22 ก.ย. 2563 ]285
17 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ครั้งที่ 9 [ 1 มิ.ย. 2563 ]274
18 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 8 [ 3 ธ.ค. 2561 ]287
19 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 7 [ 6 พ.ย. 2561 ]271
20 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประาณ พ.ศ. 2561- 2563) ครั้งที่ 6 [ 2 ก.ค. 2561 ]281
 
หน้า 1|2