องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน
ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566    เอกสารประกอบ โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายใน ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว