องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2565 ]236
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]236
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 4 พ.ค. 2564 ]236
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]237
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]235
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]234
7 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]236
8 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]235
9 สรุปจำนวนผู้รับบริการ ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด ปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]235
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผู้ใช้บริการน้ำแก่ประชาชน ประจำปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]234
11 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง ประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]235
12 สถิติการให้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]234