องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน [ 4 พ.ค. 2564 ]36
2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]45
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 มิ.ย. 2563 ]82
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]108
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]134
6 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2561 [ 31 ต.ค. 2561 ]125
7 สรุปจำนวนผู้รับบริการ ฝ่ายสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด ปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]125
8 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการและผู้ใช้บริการน้ำแก่ประชาชน ประจำปี 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]173
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กองคลัง ประจำปี 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]181
10 สถิติการให้บริการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 [ 28 ก.ย. 2561 ]181