องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 24 ต.ค. 2566 ]4
2 แผนการจัดซือจัดจ้าง พ.ศ.2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]39
3 แผนการจัดซือจัดจ้าง พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]279
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]272
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านช่องเหรียง หมู่ที่ 10 [ 15 ก.ย. 2563 ]280
6 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]290
7 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]276
8 แผนการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังจุดที่ดินของบ้านนายสายัณห์ ทองหัตถา บ้านบนควน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 4 ก.ค. 2562 ]276
9 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]273
10 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]278
11 แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2562 ]276
12 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]270
13 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]279
14 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]270
15 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]275
16 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]272
17 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]276
18 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]281
19 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]275
20 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]273
 
หน้า 1|2