องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ธ.ค. 2563 ]35
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านช่องเหรียง หมู่ที่ 10 [ 15 ก.ย. 2563 ]33
3 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]125
4 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]109
5 แผนการจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังจุดที่ดินของบ้านนายสายัณห์ ทองหัตถา บ้านบนควน หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) [ 4 ก.ค. 2562 ]83
6 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]132
7 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 12 ก.พ. 2562 ]125
8 แผนการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2562 ]87
9 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ม.ค. 2562 ]185
10 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]199
11 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2561 ]123
12 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]115
13 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]190
14 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]124
15 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ก.ค. 2561 ]112
16 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 21 มิ.ย. 2561 ]211
17 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]188
18 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 28 พ.ย. 2560 ]129
19 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30 ต.ค. 2560 ]133
20 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]179