องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซือจัดจ้าง พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดซือจัดจ้าง พ.ศ.2565    เอกสารประกอบ

แผนการจัดซือจัดจ้าง พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว