องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 1 ก.พ. 2565 ]234
2 คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 25 ม.ค. 2564 ]234
3 คู่มือผู้สูงอายุ [ 6 ม.ค. 2564 ]235
4 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 ม.ค. 2564 ]237
5 การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2563 ]237
6 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 4 ต.ค. 2561 ]235
7 การให้บริการในการจัดประสบการณ์แก่นักเรียน [ 7 ก.พ. 2561 ]257
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.พ. 2561 ]261
9 การให้บริการและแนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง [ 23 ม.ค. 2561 ]236
10 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ม.ค. 2561 ]234
11 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 8 ม.ค. 2561 ]234