องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 1 ก.พ. 2565 ]231
2 คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 25 ม.ค. 2564 ]231
3 คู่มือผู้สูงอายุ [ 6 ม.ค. 2564 ]231
4 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 4 ม.ค. 2564 ]232
5 การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 พ.ย. 2563 ]232
6 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 4 ต.ค. 2561 ]231
7 การให้บริการในการจัดประสบการณ์แก่นักเรียน [ 7 ก.พ. 2561 ]231
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 5 ก.พ. 2561 ]231
9 การให้บริการและแนวปฎิบัติสำหรับผู้ปกครอง [ 23 ม.ค. 2561 ]231
10 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 8 ม.ค. 2561 ]231
11 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 8 ม.ค. 2561 ]231