องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ


คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว