องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ    เอกสารประกอบ

คู่มือสำหรับประชาชน-การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว