องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

การปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว