องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
รายงานผลการแต่งตั้งกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) สายบ้านเล็ก - ห้วยหวายแดง หมู่ที่ 8 [ 31 มี.ค. 2564 ]337
2 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมท่อระบ่ายน้ำสายพรุนา หมู่ที่ 8 [ 4 มี.ค. 2564 ]302
3 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายซอยโรงงานยาง หน่วที่ 5 หมู่ที่ 4 [ 1 มี.ค. 2564 ]292
4 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายซอยโรงงานยาง หน่วที่ 5 หมู่ที่ 4 [ 17 ก.พ. 2564 ]280
5 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าประปาหมู่บ้าน จุดทุ่งค้อ หมู่ที่ 7 [ 15 ม.ค. 2564 ]265
6 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายวัดพันธาราม - สี่แยกบ้านผู้ช่วยน้อย หมู่ที่ 11 [ 12 ม.ค. 2564 ]290
7 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าประปาหมู่บ้าน จุดทุ่งค้อ หมู่ที่ 7 [ 17 ธ.ค. 2563 ]270
8 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายบ้านนายประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 8 ธ.ค. 2563 ]282
9 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]313
10 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านช่องเหรียง หมู่ที่ 10 [ 17 ส.ค. 2563 ]276
11 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]320
12 ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 21 มิ.ย. 2562 ]290
13 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนที่1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]295
14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 13 มิ.ย. 2562 ]314
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 มิ.ย. 2562 ]309
16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับนายเหลียว [ 13 พ.ค. 2562 ]281
17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขต รายละเอียดของงานและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสส้าน [ 13 พ.ค. 2562 ]312
18 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจุดบ้านนางสุภา จิตต์จำนงค์ - บ้านนายสิทธิ์ พลัดบุญทอง หมู่ที่ 4 [ 29 มี.ค. 2562 ]279
19 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุนันท์ บุญช่วย หมู่ที่ 3 [ 21 มี.ค. 2562 ]291
20 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านประสิทธิ์ ทองพลัด หมู่ที่ 5 [ 25 ก.พ. 2562 ]299
 
หน้า 1|2|3|4