องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]34
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]45
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]34
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]35
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 2 ธ.ค. 2563 ]35
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]34
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 (สขร.) [ 4 พ.ย. 2562 ]90
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 (สขร.) [ 5 ก.ย. 2562 ]86
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 (สขร.) [ 4 มิ.ย. 2562 ]138
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 (สขร.) [ 3 พ.ค. 2562 ]125
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (สขร.) [ 4 เม.ย. 2562 ]127
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (สขร.) [ 4 มี.ค. 2562 ]125
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (สขร.) [ 4 ก.พ. 2562 ]124
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 4 ม.ค. 2562 ]129
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 4 ธ.ค. 2561 ]131
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 5 พ.ย. 2561 ]130
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 4 ต.ค. 2561 ]211
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 5 ก.ย. 2561 ]194
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 3 ส.ค. 2561 ]204
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (สขร.) [ 4 ก.ค. 2561 ]192
 
หน้า 1|2