องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ม.ค. 2565 ]38
2 การร้องเรียน ร้องทุกข์ และการขอความเป็นธรรม [ 18 ม.ค. 2565 ]38
3 คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2565 ]39
4 คู่มือสำหรับประชาชน [ 1 ก.ค. 2564 ]107
5 ขั้นตอนและระยะเวลาการก่อสร่าง [ 14 ม.ค. 2559 ]310
6 จัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร [ 14 ม.ค. 2559 ]305
7 คู่มือสำหรับประชาชน [ 14 ม.ค. 2559 ]321
8 การขออนุญาตก่อสร้าง ขุดดิน ถมดิน [ 26 พ.ย. 2558 ]435