องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 985 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานขอจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยโรงเลื่อย ม.11 [ 17 ม.ค. 2567 ]7
2 รายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงภาคเรียนที่ 2/2566 ประจำปีการศึกษา 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 ต.ค. 2566 ]5
3 รายงานผลการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านบุญฤทธิ์ เคี่ยมขาว - บ้านนายวุฒิชัย เหมทานนท์ หมู่ที่ 12 - 5 [ 5 ส.ค. 2564 ]309
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ จุดทุ่งค้อ หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2564 ]297
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจุดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตาราง บก.06) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]314
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านช่องเหรียง หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2563 ]298
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาซอยบ้านป้านา หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2563 ]292
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางท้องถิ่น นศ.ถ. ๕๗-๐๑๕ สายบ้านอ่าวมิน หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2563 ]293
9 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]318
10 ารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.06) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดและปิดภาคเรียนที่1/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]310
11 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายทวี สังข์แก้ว - บ้านนางเหิม หมู่ที่ 4 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 27 ก.พ. 2562 ]286
12 ตาราง ปปช.07 โครงการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 [ 5 ต.ค. 2561 ]301
13 ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 [ 3 ต.ค. 2561 ]329
14 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณ (ตารางปปช.01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนางเเก้ว หมู่ที่ 9 [ 26 ก.ค. 2561 ]284
15 ตารางปปช.07 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ช่วงเปิดภาคเรียนเเละปิดภาคเรียนที่ 1/2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]286
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ตาราง ปปช.01) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยลุงเท่ง - ในที่นา หมู่ที่ 12 [ 28 มิ.ย. 2561 ]303
17 บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.สวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]282
18 บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านทับนายเหลียว ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]278
19 บันทึกคณะกรรมการกำหนดรายละเอียด ข้อกำหนดการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ศพด.บ้านไสส้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]302
20 ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสวนสมเด็จย่า 90 ประจำปีงบประมารณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]325
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50