องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2552
Updated 05-14-2020

คณะผู้บริหาร


นายสุวิทย์  รัตนพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 08-18951341


นายดำรงค์   อุ่นศร นายสุนทร  หนูภัยยันต์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 06-43174940 โทร 08-48448895

นางวรรณดี  ช่วยสงเคราะห์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 06-31024610