องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
สัญญา ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สัญญจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสำนักสงฆ์อ่าวมิน หมู่ที่ ๖ ตำบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 ธ.ค. 2566 ]6
2 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ คงหอม หมู่ที่ 6 [ 24 ธ.ค. 2564 ]267
3 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Cape Seal) สายบ้านนางแก้ว หมู่ที่ 9 [ 23 ธ.ค. 2564 ]271
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชำนาญ พันธ์เสงี่ยม ม.3 [ 29 ก.ค. 2564 ]274
5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพชีล สายซอยบ้านลุงเท่ง-ในที่นา ม.12 [ 30 มิ.ย. 2564 ]272
6 โครงการก่อสร้างติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายสมศักดิ์ สุวะโจ ม.12 [ 15 มิ.ย. 2564 ]272
7 โครงการติดตั้งถังกรองน้ำจุดบ้านนายบุญรอด เดชเชียร ม.12 [ 15 มิ.ย. 2564 ]275
8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านนายประคอง สมศักดิ์ ม.1 [ 11 มิ.ย. 2564 ]271
9 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดถนนสายบ้านบุญฤทธิ์ เคี่ยมขาว - บ้านนายวุฒิชัย เหมทานนท์ หมู่ที่ 12 - 5 [ 1 มิ.ย. 2564 ]272
10 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายป้อม อปพร. - ข้างเขื่อนหมู่ที่ 10 [ 29 เม.ย. 2564 ]269
11 สัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape Seal) สายบ้านเล็ก - ห้วยหวายแดง หมู่ที่ 8 [ 9 เม.ย. 2564 ]271
12 สัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบ่ายน้ำสายพรุนา หมู่ที่ 8 [ 12 มี.ค. 2564 ]267
13 สัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ดินบ้านนางสมศรี ปรีดาศักดิ์ หมู่ที่ 6 [ 12 มี.ค. 2564 ]273
14 สัญญจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ทางเข้าประปาหมู่บ้าน จุดทุ่งค้อ หมู่ที่ 7 [ 4 มี.ค. 2564 ]265
15 สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพารา - แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Aspaitic Concrete) สายซอยโรงงานยาง หน่วที่ 5 หมู่ที่ 4 [ 4 มี.ค. 2564 ]272
16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านนายทวี สังข์แก้ว บ้านนางเหิม ม.4 [ 3 มี.ค. 2564 ]264
17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล สายบ้านนายทวี สังข์แก้ว บ้านนางเหิม ม.4 [ 3 มี.ค. 2564 ]272
18 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไสว รัตนพันธ์ หมู่ที่ 1 [ 10 ก.พ. 2564 ]264
19 โครงการก่อสร้างหอถังระบบประปา จุดบ้านนายวิลาศ โยธาทิพย์ ม.7 [ 5 ก.พ. 2564 ]271
20 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape seal) ซอยบ้านลุงสวัสดิ์หมู่ที่ 2 [ 22 ม.ค. 2564 ]270
 
หน้า 1|2|3|4|5