องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.khaokhaow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

    รายละเอียดข่าว

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 และ 41    เอกสารประกอบ การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เขาขาว